5. Beslenme ve Sağlık İletişimi Konferansı bu yıl ‘Pandemi Çağında Sağlık İletişimi’ temasıyla düzenleniyor.

featured

Sağlık ve beslenme alanlarında toplumla bilimsel bilginin paylaşılmasını hedefleyen Sabri Ülker Vakfı’nın bu hedefle hayata geçirdiği projelerden biri olan Beslenme ve Sağlık İletişimi Programı bu sene 7-8 Aralık’ta beşinci kez uluslararası ölçekte bir konferansla gerçekleştiriyor.

Toplum sağlığının geleceğine katkı sağlama, toplumun her kesimine beslenme, gıda, sağlıklı yaşam konularında güvenilir kaynaklardan elde edilmiş doğru ve güncel bilgiyi ulaştırmak hedefiyle sürdürülebilir projelere hayat veren Sabri Ülker Vakfı Beslenme ve Sağlık İletişimi Programı’nın 5’inci yılında uluslararası ölçekte bir konferansa daha ev sahipliği yapıyor. “Pandemi Çağında Sağlık İletişimi” temasıyla 7-8 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek olan konferansa yine Türkiye’den ve dünyadan alanında uzman isimler katılım gösterecek.

Online olarak gerçekleşecek konferansın ilk gününde pandemi süreciyle birlikte daha da önem taşıyan sağlık iletişimi Türkiye ve dünyadan uzman isimlerin değerli katkılarıyla masaya yatırılırken ikinci gününde pandemi sürecinde stratejik olarak planlanmış etkili medya iletişiminin önemi ve üstlendiği roller İletişim Bilimleri Enstitüsü’nde gerçekleşecek atölye çalışmasıyla ele alınacak.

Sağlık iletişimi ve pandemi çağı 

Konferansın ilk günü olan 7 Aralık’ta online olarak gerçekleşecek etkinlikte “Pandemi Çağında Sağlık İletişimi” teması, sağlık iletişimi alanındaki uzman isimlerce ele alınarak COVID-19 salgınının hükümet ve sağlık politikalarında yarattığı yansımalar, halkın özellikle salgın dönemlerinde fiziksel ve ruhsal sağlığının olumlu etkilenmesi ve bu etkinin sürdürülebilirliği için sağlık iletişiminde yapılması gerekenler gibi önemli başlıklar katılımcılarla paylaşılacak. Konferansın ilk günü 13:00-13:50 saatlerinde Ali Atıf Bir moderatörlüğünde bir panel de gerçekleştirilecek. Panelde Prof. Hasan Kemal Süher ve sağlık yazarı Ziyneti Kocabıyık’ın yanı sıra www.sagliktagundem.com Genel Yayın Yönetmeni, TGG Genel Sekreteri, Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği YK Üyesi Sibel Güneş de yer alacak. Beslenme ve Sağlık İletişimi Konferansı’nın ikinci günü 8 Aralık’ta ise bir atölye çalışması gerçekleştirilerek pandemi sürecinde stratejik olarak planlanmış etkili medya iletişiminin önemi ve üstlendiği roller detaylı biçimde ele alınacak. İletişim Profesörü Ali Atıf Bir’in moderatörlüğünde 8 Aralık Çarşamba günü gerçekleşecek atölye İletişim Bilimleri Enstitüsü’nde gerçekleştirilecek.

Dünyaca ünlü iletişim uzmanları anlatıyor

Pandemi çağında sağlık iletişimi temalı konferansta katılımcılarla değerli görüşlerini paylaşacak konuşmacılardan iletişim uzmanı ve aynı zamanda ses getiren COVID-19 Pandemisinde Risk İletişimini Etkili Kullanmak adlı kitabın yazarı Erik Rifkin, yeni medya ve iletişim kanallarının pandemi sürecindeki işleyişiyle ilgili önemli başlıklara değinecek. Konferansın bir diğer dünyaca ünlü konuğu San Diego State Üniversitesi İletişim Okulu Profesörlerinden Brian H. Spitzberg, COVID-19 Pandemisi örneğinde yanlış haber, eksik haber, yalan haber ve komplo teorileri dinamikleri ekseninde yorumlarını paylaşacak.

Pandemi çağında sağlık iletişimi en doğru şekilde nasıl yapılmalı uzmanlar yanıtlıyor

COVID-19 salgınıyla birlikte başlayan ve tüm dünyayı kapsayan pandemi sürecini sağlık iletişimi etkisi açısından ele alındığı, etkileşimli sağlık iletişimiyle davranışsal tıp ve koruyucu tıp için yeni seçenekler sunulabileceği ve stratejik olarak planlanmış etkili bir medya iletişiminin nasıl olmalı gerektiği Beslenme ve Sağlık İletişimi Konferansı’nda uzman isimlerce ele alınacak. San Diego State Üniversitesi İletişim Okulu Profesörü Brian H. Spitzberg ve tüm dünyada ses getiren COVID-19 Pandemisinde Risk İletişimini Etkili Kullanmak kitabının yazarı Erik Rifkin konferansın yurtdışı konuşmacıları olarak katılım gösterecek. Konferansta ayrıca,  Türkiye’den Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Aşı Enstitüsü Müdürü Serhat ÜNAL, Galatasaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Ali Ergur, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basın ve Yayın Bölümü Başkanı Prof. Erkan Yüksel, İletişim Akademisyeni Prof. Yasemin Giritli İnceoğlu, İstanbul Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Koordinatör Yardımcısı Dr. Elif Kahraman ve Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Bölümü profesörlerinden Prof. Fatoş Adiloğlu yer alacak.

Etkinliğe kayıt https://nutritionconference.sabriulkerfoundation.org/tr üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirilebilir.