Çelik Mühendislik Yer Bilimleri

Diyarbakır merkezli Çelik Mühendislik, güvenilir ve sonuç odaklı hizmet anlayışıyla kendi sektöründe öncü bir rol edinmeyi başarıyor.

featured

Diyarbakır merkezli Çelik Mühendislik, güvenilir ve sonuç odaklı hizmet anlayışıyla kendi sektöründe öncü bir rol edinmeyi başarıyor. Firma, Diyarbakır su arama konusunda zemine uygun yöntemlerle sonuç odaklı hizmet sunuyor.

Diyarbakır Su Arama Hizmeti

Firma, zemin yapısına uygun olarak, farklı yöntemlerle su arama hizmeti sunuyor. Havalı, darbeli ve çamur dolaşımıyla yapılan kuyu açma çalışmaları sonrasında, kuyunun hidrojeolojik özellikleri baz alınarak proje oluşturuluyor. Jeolojik etütler sonrası, gerekli derinliğe iniliyor. Sondaj yapıldıktan sonra da yıkama, çakıllama gibi işlemler de yine firma tarafından gereğince yapılıyor.

Diyarbakır Zemin Etüdü Hizmeti

Binaların ve çevresinin jeolojik yapısının belirlenmesi konusunda firmadan profesyonel hizmet alınabiliyor. Her jeolojik katmana ait jeoteknik parametreler aynı şekilde firmanın mühendisleri tarafından hazırlanıyor. Zemindeki, sıvılaşma, karstik boşluk gibi risklerin hesaplanması ile zeminin sınıflandırılması firmanın hizmetleri arasındadır. Firmanın Diyarbakır zemin etüdü hizmeti, riskleri asgari düzeye indirmek ve gerekli çalışmaları belirlemek bakımından son derece önemlidir.

Kuyu Ruhsatı Hizmeti

167 sayılı yeraltı suları hakkındaki kanun gereği ruhsatsız kuyu açmak yasaktır. Bu anlamda 10 metreden az olan kuyular için farklı 10 metreden fazla olanlar için farklı ruhsat almak gereklidir. Firma, Diyarbakır kuyu ruhsatı konusunda birçok kişi ve kuruma çözüm ortağı oluyor. Arama ve kullanma belgeleri kısa sürede çıkarılıyor. Firma, bunların yanı sıra kapsamlı ve kaliteli hizmetleriyle jeofizik hizmetleri alanında öne çıkıyor.