DEZAVANTAJLI ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM MÜCADELESİ BİTMİYOR!

featured

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi’nde 2019’dan bu yana bir veri dikkat çekiyor. Anne ve babalarının eğitim düzeyinin öğrencilerin akademik başarılarıyla yakından olan ilişkisi yıllardır değişmiyor. Öyle ki ebeveynlerin eğitim düzeylerinin öğrencilerin aldıkları merkezi sınav puanları üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu her sene raporlarla kanıtlanıyor. Rapor serisine göre 2019’dan beri anne babası daha eğitimli olan öğrenciler diğer öğrencilere 120 puanlık fark atıyor. Eğitimdeki dezavantajın, bir ülkenin tüm gelişim unsurlarına etki ettiğini savunan Life School, bir sosyal girişim olarak eğitim müfredatına destek niteliğinde oluşturduğu akademiler ile hem hayatın olağan akışından uzak olan klasik eğitime hem de dezavantajlı öğrencilerin kaliteli eğitime erişim problemine çözüm üretmeye çalışıyor.

 

Son PISA Raporu Dezavantajı Ortaya Koyuyor

 

2018 PISA Raporu’nda da MEB’in raporunu destekleyen nitelikte önemli bir çıktı yer alıyor. Son PISA verilerinde, bir önceki PISA verilerine göre Türkiye’de tüm öğrencilerin başarısını artırdığı ancak hali hazırda başarılı öğrencilerin başarısız öğrencilere göre daha fazla gelişim gösterdiği çıktısı dikkat çekiyor. Yıllardır çözülemeyen eğitim sorununun dezavantajlı öğrencileri daha çok etkilediğine dikkat çeken Life School’a göre aradaki uçurumun kapatılması ülkenin eğitim kalkınmasında atılması gereken ilk adım olmalı.

 

Dezavantajlı Öğrencilerin Kaliteli Eğitime Erişmesi Mümkün

 

Odaklanma süreleri kısalan, meselenin özüne doğrudan ve özet olarak girmeyi tercih eden Z kuşağı da ebeveynlerinin yaşadığı eğitimdeki fırsat eşitsizliğini deneyimliyor. Ayrıca kaliteli eğitime erişimde dezavantajlı öğrencilerin yaşadığı sorunun toplumda geniş çaplı bir etki yarattığı da biliniyor. Toplumdan aldığını topluma geri kazandırma vizyonuyla hareket eden Life School da eğitimde tespit ettiği sorunlara çözüm üretirken sosyal girişim özelliğiyle dezavantajlı öğrencilerin kaliteli eğitime erişiminin mümkün olduğunu savunuyor. Eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlayacak iş birliği çalışmaları gerçekleştiren Life School, öğrencilerin yalnızca öğrenme ihtiyaçlarının değil öğrenme biçimlerinin de dijital dönüşümle değiştiğini belirtiyor. Okul müfredatına destek akademilerini görsel ve kalıcı etki yaratacak videolar şeklinde hazırlayan Life School eğitim anlayışı, öğrencilerin merakını canlı tutmayı eğitimde kilit taşı olarak görüyor.

 

Life School Hakkında:

 

Üretime dönük, etkileşimli, eğitimde dijital dönüşüme öncülük eden pedagojik bir deneyim olarak kurgulanan Life School, klasik eğitim metodunun dışına çıkan ve sosyal girişim olan bir online eğitim platformudur. Yeni dünyanın yeni dinamiklerini, bilim insanlarınca hazırlanmış detaylı bir eğitim materyali ile öğrencilere sunan Life School, hayata dair oluşturduğu çeşitli akademilerle öğrencilerine bütüncül ve kapsamlı eğitim imkanı tanıyor. Fen, matematik, coğrafya gibi temel eğitimlerin yanında asıl olarak yeni dünyanın gerçekleriyle derlediği ve farklı disiplinlerden oluşan akademilerinin desteğini de veren Life School, toplumdan aldığını topluma yarattığı fon ekonomisiyle de vermeyi amaç ediniyor.