Endonezce Çeviri

featured
Turkceden Endonezce Ceviri

Endonezce Endonezya’nın resmi dilidir. Dil çeşitliliğinin fazla olduğu ülkelerden biri olan Endonezya’ya ortalama 800 civarında dil vardır ve bunların büyük bir bölümünün lehçe olduğu düşünülür. Dilin %94’lük kısmını oluşturan standart dil her bölgede ana dil olarak kabul edilmez. Geçmişine bakıldığında Endonezce aslında Malaycanın bir lehçesidir. 1945 yılında gelen ulusal bağımsızlık ile dil kendine özgü haline kavuşmuştur.

Asya ticareti açısından önemli bir yere sahip olan Endonezce uluslar arası ilişkiler, sağlık, teknoloji, ticaret, iletişim ve eğitim gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır. Dile ait farklı lehçeler olsa da alınacak Endonezce çeviri desteği ile tüm diller ve lehçeler anlaşılır hale gelecektir. Endonezya ile Türkiye arasında sıkı ticaret anlaşmalarının olması nedeniyle ülkemizde de bu çeviri hizmetine sıklıkla başvurulur.

Ülke nüfusuna bakıldığında Endonezya dünyadaki en kalabalık dördüncü ülkedir. Bu nedenle dünya genelinde yaygın olarak konuşulur. Diller arası karşılıklı olarak yapılan çevirilerde yazılı ya da sözlü fark etmeksizin her zaman kaliteli tercüme desteği verilir.

Türkçe Endonezce Çeviri

Ülke içerisinde resmi yazışmalar, basın dili ve eğitim dili olarak kullanılan Endonezce Doğu Timor’da resmi statüye sahiptir. Yapılacak olan Türkçe Endonezce çeviri ile Endonezya ve diğer ülkeler arasında bağlantı kurulur. Ülkesinde nüfusun büyük bir bölümü tarafından ikinci dil olarak konuşulan Endonezceden diğer tüm dil çiftlerine tercüme yapılır. Her bir tercümede en iyi çözümlerin sunulması esastır. Kalitenin yüksek olması esas koşuldur ve buna karşın fiyatlar daima ekonomik olarak belirlenir. Fiyatlandırma yapılırken belgelerdeki metnin uzunluğu, konusu, şekli gibi özellikler dikkate alınır. Belgeye özel fiyat tekliflerini görebilmek için metin online olarak tercüme bürosuna gönderilebilir. Tüm fiyat ve hizmet talepleri büro tarafından en kısa sürede çözüme kavuşturulacaktır.