Hazine ve Maliye Bakanlığından KİT’ler ve Özelleştirme Programı İstihdam Verileri Açıklandı

featured

KİT’ler ve Özelleştirme Programı İstihdam Sayıları

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin KİT’lerin ve özelleştirme programındaki kuruluşların istihdam sayılarını açıkladı.

  • Toplamda 101 bin 243 kişi KİT’ler ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda çalışmaktadır.
  • Bu kişilerin 101 bin 28’i Hazine portföyündeki kuruluşlarda, 215’i ise özelleştirme portföyündeki kuruluşlarda istihdam edilmektedir.

İstihdam Türleri

  • 4 bin 316 kişi memur statüsünde çalışmaktadır.
  • 42 bin 858 kişi sözleşmeli olarak istihdam edilmektedir.
  • 41 bin 321 kişi kapsam içi işçi olarak çalışmaktadır.
  • 3 bin 464 kişi kapsam dışı işçi olarak istihdam edilmektedir.
  • 9 bin 284 kişi ise geçici işçi statüsünde çalışmaktadır.