İran, Rusya’yı Protesto Etti: “Adalar İran’a Aittir”

featured

Rusya’nın Tahran Büyükelçisi’nin Yokluğunda Protesto

İran Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Tahran Büyükelçisi’nin yokluğunda Rus Maslahatgüzarı’nı Bakanlığa çağırarak protesto notasını ilettiğini duyurdu. Açıklamada, “Basra Körfezi’ndeki üç adanın İran’a ait olduğu ve böyle bir iddianın kabul edilemez olduğu” ifade edildi. Rus diplomat ise İran’ın itirazlarını en kısa zamanda Moskova’ya ileteceğini belirtti.

Adalar Anlaşmazlığı

Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adaları, stratejik konumları ve bölgedeki petrol potansiyeli sebebiyle önemli bir konuma sahiptir. İran ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise bu adalar üzerinde hakimiyet iddia etmektedir. Adalar 1971’e kadar İngiliz işgali altındaydı ve İngiltere’nin kontrolü BAE’ye devretmesinin ardından İran adalarda hakimiyeti ele geçirdi. BAE ise İran’ı “işgalci” olarak nitelendirerek adalara askeri güçlerini konuşlandırmıştır.

İran’ın Hak İddiası

İran, adalar üzerindeki haklarının tarihsel olarak çok eskilere dayandığını savunmaktadır. İran’a göre, adalar 1903’te geçici olarak İngilizlerin eline geçmiş ve 1971’de iade edilmiştir. Bu nedenle, o tarihte henüz kurulmamış olan BAE’nin hak iddiasında bulunamayacağına inanmaktadır. BAE ise adalardaki hak iddiası doğrultusunda Arap ülkeleri ve uluslararası kuruluşlara başvuruda bulunmaktadır.

Rusya’nın Müzakere Çağrısı

Rusya, adalarla ilgili çözüm için daha önce de müzakere çağrısı yapmıştır. Ancak İran, bu çağrılara tepki göstererek Rusya’nın ayrımcı davrandığını iddia etmiştir.