İthalatta KDV İndirimi Artık Geçerli Değil

featured

Cumhurbaşkanı Kararı ile ithalatta gözetim ve korunma önlemi uygulamaları kapsamında hesaplanan KDV indirim hakkı sona erdi. İthalatta gözetim uygulamasına tabi olan ürünler için beyan edilen ve tevsik edilemeyen tutarlar ile bu tutarlar nedeniyle ödenen vergilerin KDV indirimi artık geçerli değil.

İthalatta gözetim ve korunma önlemi uygulamaları kapsamında hesaplanan katma değer vergisi (KDV) indirim hakkı sona ermiştir. Bu değişiklikler Cumhurbaşkanı Kararı ile resmiyet kazanmıştır.

Artık ithalatta gözetim uygulamasına tabi mallara ilişkin gümrük favorisen beyannamelerinde beyan edilen ve tevsik edilemeyen tutarlar ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve KDV matrahına dahil edilen her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen KDV indirim hakkı geçerli değildir.

Ayrıca, ithalatta korunma önlemi olarak uygulanan favorisen giriş gümrük vergisi, ek mali mükellefiyetler, dampinge karşı vergi ve telafi edici vergiler gibi uygulamalarla ilgili olarak da bu tutarlar nedeniyle doğan ve KDV matrahına dahil edilen her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen KDV indirim hakkı kaldırılmıştır.

Bu değişikliklerle birlikte, ithalatta KDV indirim hakkı artık geçerli değildir. İthalatçılar ve işletmeler, bu yeni düzenlemeleri göz önünde bulundurarak işlemlerini yapmalıdır.