Jean Monnet Bursu

featured

Jean Monnet bursu nedir? Avrupa Birliği üyesi ülkelerde burslu eğitim almanıza olanak sağlayacak, Türkiye’nin en popüler ve prestijli burs programlarından biri sayılan Jean Monnet Burs Programı, 1989 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasında bir anlaşma ile yürütülmektedir. Jean Monnet Burs Programı, Türkiye’nin AB alanında uzman sayısının artırılmasını ve Türkiye’nin AB’ye tam üyelik süreci çerçevesinde AB müzakerelerinin daha etkin bir şekilde uygulanması için Türkiye’nin idari kapasite geliştirme çabalarını desteklemeyi amaçlayan bir burs programıdır. Bu programla birlikte, Türkiye ve AB arasındaki sivil diyalog, akademik ve idari işler geliştirilir, Türk ve Avrupalı meslektaşların arasında köprüler kurulur, çalışanların çalıştıkları alanda yetkinliklerinin artarak, AB’nin işleyişine bakış açılarının genişlemeleri sağlanır. Program, T.C. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile işbirliğindedir. Geçerli ve uygun başvuru belgelerini sunan adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanırlar. Ödül alanların listesi, yazılı sınav puanlarına ve başarı sıralamasına göre sektörel kontenjanlara göre belirlenir. Program kapsamında, seçilen bursiyerlere AB üyesi ülkelerdeki bir üniversitede veya dengi bir kurumda en az 3 ay, en çok da 12 ay olacak süreyle araştırma veya lisansüstü çalışma yapma hakkı verilmektedir. Jean Monnet bursları, Türkiye’nin AB’ye uyum süreci çerçevesinde AB ile ilgili konularda yapılacak çalışmalar yapacak öğrencilere tahsis edilmektedir. Programın başvuru ve değerlendirme süreci Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin sorumluluğundadır. Merkezi Finans ve İhale Birimi ile ödül alan bursiyerler arasında burs sözleşmesi imzalanır. Avrupa Birliği Başkanlığı ve Merkezi Finans ve İhale Birimi yukarıda belirtilen tüm çalışmaları Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun onayı ile yürütür.

Jean Monnet Bursuna Ne zaman Başvurulur?

Her yıl Eylül ve Kasım ayları arasında burs başvurusu yapabilirsiniz.

Jean Monnet Burs Programı Neleri Karşılar?

Jean Monnet Burs Programı kapsamında, bursiyerlerin okul ücreti, yeme-içme, konaklama gibi yaşam masrafları ile vize, pasaport, seyahat, eğitim materyali gibi ek ödenekleri karşılanır.

Jean Monett Bursuna Kimler Başvurabilir?

 • Halen Türkiye’de kamu sektöründe çalışanlar
 • Halihazırda özel sektörde ve STK’larda çalışanlar.
 • Halen Türkiye’deki üniversitelerde son sınıf veya yüksek lisans (yüksek lisans veya doktora) öğrencisi olarak okuyanlar
 • Lisans not ortalaması en az 2.5/4.0 olanlar. Yüksek lisans veya doktoranızı tamamlamış veya 36 aylık iş deneyiminiz varsa, lisans not ortalaması koşulu aranmıyor.
 • Halen Türkiye’deki üniversitelerde akademik veya idari personel olarak görev yapanlar
 • En az bir AB üyesi ülkenin lisanını iyi derecede bilenler. Bunun için uluslararası geçerliliği olan bir dil sınav belgesi sunmanız gerekiyor. Örneğin, İngilizce için son iki yıl içinde : 86 veya IELTS : 6.5 koşulunu sağlamalısınız. Bunların yanı sıra diğer diller için kabul edilen sınavlara ilişkin bilgileri Başvuru Kılavuzunda bulunabilir.

Jean Monett Bursu Ekstra Koşullar Nelerdir?

Başvuru koşullarına ek olarak, her sektör için ek başka koşullar ve belgeler de talep edilir. Örneğin, Devlet memuru iseniz, çalıştığınız kurumdan bir ek bir belge almalısınız.

Jean Monnet Bursuna Kimler Başvuramaz?

 • Bölüm 2.1’de belirtilen şartları sağlamayanlar, veya
 • 2 yıllık (ön lisans) programlardan mezun olanlar, veya
 • Daha önce Jean Monnet Bursundan yararlanmış olanlar, veya
 • Herhangi bir AB üye ülkesi veya Birleşik Krallık veya AB kurumu tarafından finanse edilen başka bir burs kapsamında yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar (Erasmus benzeri değişim programları veya kısa dönemli akademik çalışma/dil eğitimi bursları bu kategoride değerlendirilmemektedir),
 • Lisans ana dal programlarından mezun olup sadece yan dal programlarına devam edenler,
 • Özel öğrenci statüsündeki lisansüstü öğrencileri.
 • Türkiye dışındaki bir ülkede bulunan bir üniversitenin tamamı uzaktan yürütülmekte olan eğitim programlarına devam edenler.

Jean Monnet Başvuru Şartları ve Değerlendirme Süreci Nasıldır?

Jean Monett Burslar duyurusu yılda bir kere yapılmaktadır. Başvuru belgelerinin Ankara’daki Merkezi Finans ve İhale Kurumuna teslim edilmesi gerekir. Belgeleri elden veya kargo ile kapalı zarf içinde sunmalısınız. Evraklarını eksiksiz, tamam şekilde sunan bursiyerler, öncelikle yazılı sınava girer. Sınav puanlarına göre belirlenecek olan Jean Monnet bursu almaya hak kazanan öğrenci adayları için üniversitelere ayrılan kota %30’dur. Bu bursun başvurusu, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı ile Jean Monnet Burs Programının web siteleri ile sosyal medya hesaplarından duyurulmaktadır.

Jean Monnet Bursu Sınavı

Başvurular değerlendirildikten sonra, sınava giriş koşullarını sağlayanlara JJean Monnet Bursu Programı ofisi e-mail ve posta ile bilgilendirme yapar ve size sınav giriş belgesi gönderir. Bu e-mailde/belgede sınav yeri ve tarihi gibi bilgiler yer almaktadır.Yazılı olacak sınavda, “AB genişleme ve derinleşme sürecini anlatınız” gibi bilgi ağırlıklı soru tipleriyle karşılaşabilirsiniz. Yurtdışı eğitiminiz için gereken, Jean Monett gibi her türlü burslar ve başvuru süreçleri için bilgi almak için EDUKAS olarak deneyimli danışmanlarımızla sizlere yardımcı olmak için her zaman hazırız.