Karbon emilimi 19. yüzyılda artış gösterdi

Karbon emilimi dünyadaki sürdürülebilir çevresel koşulların davamı için dikkat edilmesi gereken bir faktör olarak karşımıza çıkıyor.

featured

Karbon emilimi dünyadaki sürdürülebilir çevresel koşulların davamı için dikkat edilmesi gereken bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bu gaz, atmosferde büyük tahribatlar yaratıyor ve insan sağlığına da ciddi zararlar veriyor. Özellikle 19. yüzyılda kömür enerjisi kullanılarak oluşturulan sanayi kuruluşlarının çevreye günümüze kadar ciddi zararlar verdiği biliniyor. Bu yüzden de Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat adını verdiği ve karbon emilimini azaltan bildiri yayınladı. Söz konusu bildiriye gire Avrupa Birliği ülkelerinin mutabakat kapsamında üretim ve dış ticaret faaliyetleri yapabilmeleri için yeni düzenlemeler getirildi. Bu yeni düzenlemelere green deal kapsamında sadece Avrupa Birliği ülkeleri değil Avrupa Birliği ülkeleri ile ticaret yapmak isteyen tüm ülkeler dahil edildi. Yine mutabakat kapsamında karbon ayak izine göre ton başın 30 Euro karbon vergisi alınması kararlaştırıldı. İlerleyen süreçlerde ise bu verginin ton başına 50 Euro olması ön görüldü.

Karbon vergisi dış ticaret kurallarını değiştiriyor

Karbon vergisi Avrupa Birliği ile dış ticaret faaliyetleri yürütmek isteyen kuruluşları birinci dereceden etkiledi. Kuruluşların bu vergi kapsamında yapması gereken yeni yeni işlemler ortaya çıktı. Öncelikle kuruluşlar bu vergi kapsamında karbon ayak izlerini tespit etmek zorunda bırakıldı. Bu tespitin ardından sürecin raporlanmasına gerek duyuldu. Daha az vergi ödenmesi için daha az karon ayak izi olması gerekliliği doğdu. İşletmeler karbon emilimini azaltmak noktasında somut adımlar atmak zorunda kaldı. Gelecekte bu önlemlerin daha da somut olacağı ifade edildi.