Kentsel Dönüşüm Düzenlemesi TBMM’de Onaylandı ve Yasalaştı

featured

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, kentsel dönüşümle ilgili önemli düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” adı altındaki bu teklif, kentsel dönüşüm süreçlerini daha etkin hale getirmeyi amaçlıyor.

Kabul edilen teklifin başlıca getirdiği düzenlemeler şunlardır:

  1. İdari işlemlere Karşı Yeni Usuller: Hasar tespit raporlarına dayalı olarak tesis edilen idari işlemlere karşı açılan iptal davalarında İdari Yargılama Usulü Kanunu’na yeni bir madde eklenerek yeni usuller getirilmektedir. Bu düzenleme, keşif yapılması ve bilirkişi raporlarının teslim edilmesi sürelerini kısaltmayı amaçlamaktadır.
  2. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı: Kentsel dönüşüm süreçlerini daha koordineli bir şekilde yürütmek amacıyla Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurulacak. Bu Başkanlık, özel bütçeye sahip olacak ve riskli yapıların tespiti ve Hazine taşınmazlarının değerlendirilmesine ilişkin görev ve yetkilere sahip olacak.
  3. “Yarısı Bizden” Kampanyası: İstanbul’da kentsel dönüşümü hızlandırmak için başlatılan “Yarısı Bizden” kampanyasının uygulanabilmesi için hak sahiplerine yapım için mali yardım yapılabilmesine yönelik kanunda düzenlemeler yapılacak. Bu düzenleme, maliklerin alınan kararları diğer maliklere bildirmesi ve kampanyanın uygulanmasını kolaylaştırmayı hedeflemektedir.

Kentsel dönüşüm, özellikle büyük şehirlerde yaşanan yapısal sorunları çözmek ve afet riskini azaltmak için önemli bir adımdır. Bu yasal düzenlemelerle kentsel dönüşüm süreçlerinin daha etkin ve düzenli bir şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır.