Kentsel Dönüşüm Teklifi Meclis Genel Kurulu’nda Görüşülüyor

featured

Türkiye’de kentsel dönüşüm süreçlerini daha etkin ve hızlı hale getirmeyi hedefleyen önemli bir yasa teklifi, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlandı. Bu teklif, kentsel dönüşümün karar alma mekanizmalarını kolaylaştırarak, tahliye ve yıkım süreçlerini hızlandırmayı amaçlıyor.

Teklifin İçeriği:

  • Kentsel dönüşüm kararları için gerekli olan 3’te 2 çoğunluk şartı, artık salt çoğunlukla karar alınabilecek.
  • “Yarısı bizden” kampanyası çerçevesinde, maddi durumu yetersiz olan vatandaşlara devlet yardımı sağlanacak.
  • Düzenleme, tebliğ batumcasino ve tespit süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor. Riskli yapıların tespitinde, ev sahibinin izni olmasa bile kolluk güçleri tarafından tespit yapılabilmesine imkan tanınacak. Süreçlere müdahale edilirse, kolluk kuvvetleri devreye girebilecek.
  • Riskli konutlardaki tahliyelerin engellenmesi durumunda, mülki amirin izniyle kolluk güçleri tahliye işlemi gerçekleştirebilecek. Yıkım için 90 günlük bir süre tanınacak.
  • Kentsel Dönüşüm Başkanlığı adında yeni bir kurum kurularak, süreçler tek elden yönetilecek. Kentsel dönüşüm bölgelerinde imar ve yapılaşma hakları sınırlanabilecek, elektrik ve su hizmetleri durdurulabilecek. Şehirlerde gerektiğinde rezerv yapı alanları oluşturulabilecek.
  • Teklif aynı zamanda deprem bölgelerindeki işlemleri hızlandırmayı amaçlıyor. Dava ve soruşturmalarda bilirkişi batumcasino giriş seçimi kolaylaştırılacak.

Bu yasa teklifi, kentsel dönüşüm süreçlerini daha etkin ve hızlı bir şekilde yürütmeyi hedefliyor ve afet riski altındaki bölgelerdeki yapıları güvenli hale getirmeyi amaçlıyor.