Milli Eğitim Bakanlığı, “Tıp Bilimine Giriş” Dersinin Müfredatını Onayladı

featured

Müfredat, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Tarafından Onaylandı

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, “Tıp Bilimine Giriş” dersinin müfredatını tamamladı ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylandı. Bu ders, lise 11 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik olarak haftada 2 saat olmak üzere toplam 72 saatlik bir öğretim programını kapsamaktadır. Ders, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında seçmeli dersler arasına alınmıştı.

Tıbbi Bilimlerin Kapsamı ve Uygulamaları Hakkında Araştırma Yapma Fırsatı

“Tıp Bilimine Giriş” dersi ile öğrencilere tıbbi bilimlerin kapsamını araştırma fırsatı sunulmaktadır. Bu ders kapsamında, öğrencilerin tıp eğitimi programları arasındaki ilişkileri kurmaları ve tıbbi uzmanlık alanlarının kapsam ve uygulamalarını tanımaları hedeflenmektedir.

Öğrenciler ayrıca, tıp doktorlarının bilimsel araştırmalarda yer almanın önemini ve farklı alanlarda yapılan çığır açıcı çalışmaları keşfetme fırsatı bulacaklar. Bunun yanı sıra, tıbbi literatüre erişebilme yöntemlerini öğrenecekler.

Beş Üniteden Oluşan Bir Müfredat

“Tıp Bilimine Giriş” dersi, beş üniteden oluşan bir müfredata sahiptir. Bu üniteler şunlardır:

  1. Tıp ve Temel Tıp Bilimleri
  2. İnsan Fizyolojisinin Temel Kavramları
  3. Tıbbi Ölçme ve Görüntüleme Yöntemleri
  4. Tıpta Mühendislik Uygulamaları
  5. Tıbbi Bilimlerde Güncel Araştırma Alanları

Temel Tıp Bilimlerinin Kapsamı Açıklanacak

“Tıp ve Temel Tıp Bilimleri” ünitesinde öğrencilere temel tıp bilimlerinin kapsamı hakkında bilgi verilecektir. Anatomi, histoloji, fizyoloji, mikrobiyoloji, immünoloji, farmakoloji, genetik, biyokimya ve nöroloji gibi temel ultrabet disiplinler bu ünite kapsamında incelenecektir.

Öğrenciler, dijital insan bedeni uygulamaları, mikroskop uygulamaları, hasta başı dersler, simülasyon eğitimleri gibi farklı eğitim metotlarının tıptaki kullanımlarını öğrenecektir.

Sağlık Çalışanlarının Hak ve Sorumlulukları Müfredatta Yer Alacak

Bu dersin müfredatında, tıp tarihindeki önemli gelişmelere de yer verilecektir. Antibiyotiklerin keşfi, tıbbi görüntüleme teknolojileri, aşılama ve DNA’nın keşfi gibi gelişmelerin tıp dünyasındaki etkileri açıklanacaktır.

Ayrıca, tıbbi terminolojinin oluşumunda Latince ve Antik Yunanca’nın katkısı ve tıbbi deontolojinin önemi gibi konular da  ultrabet giriş müfredatta yer alacaktır. Bunun yanı sıra, tıp doktorlarının mesleki etkinlikleri sırasında uymaları gereken kurallar ve sağlık çalışanlarının hak ve sorumlulukları üzerinde de durulacaktır.

Tıp Bilimine Katkı Yapan Önemli İsimler Programda Yer Alacak

“Tıp Bilimine Giriş” dersi kapsamında, insan fizyolojisinin temel kavramları da incelenecektir. İnsan vücudunu oluşturan sistemler ve bu sistemler arasındaki ilişkiler öğrencilere aktarılacaktır.

Tıbbi ölçme ve görüntüleme yöntemlerinin önemi de bu ders kapsamında ele alınacaktır. Tıptaki ölçme yöntemlerinin seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar ve biyofiziksel ölçme yöntemleri hakkında bilgi verilecektir.

Tıpta Mühendislik Uygulamaları ve Güncel Araştırma Konuları

“Tıpta Mühendislik Uygulamaları” ünitesinde, insan vücudu ile makine ve bilgisayar sistemleri arasındaki benzerlikler ve farklılıklar incelenecektir. Ayrıca, tıp alanındaki güncel mühendislik uygulamaları ve örnek çalışmalar da bu ders kapsamında yer alacaktır.

Tıp doktorlarının mezuniyet sonrasında temel bilim veya tıbbi mühendislik alanlarında uzmanlık yapmalarının önemi de vurgulanacaktır. Ayrıca, farklı lisans ve lisansüstü derecelere sahip hekimlerin özgeçmişlerinden örnekler sunulacak ve tıp bilimine katkı sağlayan isimler hakkında bilgi verilecektir.

“Tıbbi Bilimlerde Güncel Araştırma Alanları” ünitesinde ise tıp alanında yürütülen güncel araştırma konuları incelenecektir. Bu derslerde yapılan araştırmaların sonuçları değerlendirilecek ve gelecek araştırmalar üzerindeki olası etkileri tartışılacaktır.