Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği Kılavuzu Yayımlandı

featured

Okullarda Sınavların Usul ve Esasları Belirlendi

Milli Eğitim Bakanlığı, ölçme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin usul ve esasları belirleyen kılavuzunu yayımladı. Kılavuzda, ülke, il, ilçe ve okul genelinde yapılacak sınavlar, yazılı sınavların usul ve esasları, soru türleri, sınav hazırlığı, mazeret sınavları ve ölçme değerlendirme yöntemleri gibi konular ele alındı.

Sınav Süreleri ve Katılım Kuralları

Yazılı sınavların süresi bir ders saatiyi aşmamakla birlikte, bazı durumlarda sınav süresi 40 dakika olarak uygulanabilecek. Öğrenciler bir günde en fazla iki sınava girebilecek, ancak zorunlu hallerde bir sınav daha yapılabilecektir. Zorunlu durumların belirlenmesi ise okul müdürlüklerinin sorumluluğunda olacak.

Ortak Yazılı Sınavlar

Ülke genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek. Bu sınavların tarihleri, şekli, soru sayısı ve konu dağılımı ise kamuoyuna duyurulacak. İl ve ilçe genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar ise il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenecek.

Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar

Okullarda yapılacak tüm yazılı sınavlar açık uçlu sorulardan oluşacak. Kazanım ve becerileri ölçen sorular kullanılacak ve sadece kısa cevaplı sorulardan oluşan yazılı sınavlar yapılamayacak. Uygulamalı derslerin sınavları ise tüm şubelerde aynı kazanımlardan yapılacak.

Geri Bildirim ve Analizler

Yazılı sınavlar, öğrenciye geri bildirim vermek, gelişimlerini takip etmek ve ders geçme notu olarak kullanmak amacıyla yapılacak. Her sınav sonrasında öğretmenler öğrenci cevaplarına yönelik analiz yapacak ve öğrencilere geri bildirimde