Miras Hukukunda Mirasçı Olabilmenin Şartları

Miras, bir kişinin ölümü ile mirasçılara geçen haktır. Miras bırakanın ölümünden sonra mirasçılara eşit  olarak dağıtılacaktır.

featured

Miras, bir kişinin ölümü ile mirasçılara geçen haktır. Miras bırakanın ölümünden sonra mirasçılara eşit  olarak dağıtılacaktır. Burada önemli olan mirasçıların net şeklide belli olmasıdır. Türk hukukunda yasal mirasçı ve atanmış mirasçı olmak üzere iki tür mirasçı vardır. Yasal mirasçılar, miras bırakan ile aralarında kan bağı bulunan kişilerdir. Atanmış mirasçılar ise Ankara miras avukatı ile miras bırakanın vasiyet ile belirlediği kişilerdir. Mirasçı olabilmek için hak ehliyetine sahip olmak, sağ olmak ve miras hakkından mahrum olmamak şartları var olmalıdır.

Mirasçılar Kalan Borçlardan Sorumlu Olur Mu?

Mirasın açılması ile birlikte murisin tüm aktif ve pasifleri mirasçılara doğrudan geçer. Bu halde miras bırakanın borçlarından mirasçı ve mirasçılar doğrudan müteselsilen sorumludurlar. Burada önemli olan miras bırakanın borçlarından direkt sorumlu olan mirasçılar kendi mal varlıkları ile bu işin içindedirler, bu sebeple mirasçıların mal varlıkları risk altındadır. https://www.delilavukatlik.com/ankara-miras-avukati sitesi aracılığıyla bu borçların sorumluluğunu reddi miras yaparak üzerinden atabilir.

Reddi Miras (Mirasın Reddi) Ne Demektir?

Nasıl ki ölenin mal varlığı yasal veya atanmış mirasçılara intikal ederse, borçları da aynı şekilde mirasçılara kalmaktadır. Bu durumda mirasçılar borçları kabul etmek istemezse Ankara miras avukatı aracılığıyla reddi miras davası açarak mirası reddedebilir. Reddi miras, miras bırakanın ölümünden sonra 3 ay içinde dava açılmalıdır.