Orta Yaşlı Erkeklerde Karın Yağı ve Alzheimer Riski İlişkilendirildi

featured

Karın Yağı ve Alzheimer Hastalığı

Araştırmacılara göre, karın bölgesinde ekstra yağ birikimi olan ve ailesinde Alzheimer hastalığı öyküsü bulunan bireylerin beyin fonksiyonlarının daha düşük olduğu ortaya çıktı.

Kadınlar İçin Geçerli Değil

Michal Schnaider Beeri, araştırmaların kadınlar için bu durumun geçerli olmadığını belirtti.

Orta Yaşlı Erkeklerde Yapılan Çalışma

Rutgers Health’ten Michal Schnaider Beeri liderliğinde yapılan araştırmada, ailesinde Alzheimer hastalığı öyküsü olan 204 sağlıklı orta yaşlı insan incelendi.

Demans Riski ve Karın Yağı İlişkisi

Araştırma sonuçlarına göre, daha yüksek karın yağına sahip erkeklerin bilişsel fonksiyonlarının daha düşük olduğu ve demans riskinin arttığı tespit edildi.

Yeni Bulgular

Bu çalışma, beden kitle endeksi yerine özellikle orta yaşta göbek yağının demans riski ile daha güçlü bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır.

Önemli Sonuç

Karın yağının, bilişsel işlevsellikte düşüklüğe ve demans riskinin artmasına neden olabileceği vurgulanarak, bu konudaki araştırmaların önemi bir kez daha belirtilmiş oldu.