Seralarda Karbondioksit Düzeyi Gübrelemesi ve Olası Etkileri

Seracılık tarımında sera içinde yetişen bitkilere çeşitli şekillerde uygulanan karbondioksit ile bitkilerde verimliliğini ve gelişimini olumlu yönde etkilemektedir.

featured

Seracılık tarımında sera içinde yetişen bitkilere çeşitli şekillerde uygulanan karbondioksit ile bitkilerde verimliliğini ve gelişimini olumlu yönde etkilemektedir. Bitkiler için oksijeni solunum için ihtiyaç duyarlar. Karbondioksit ise özümleme için ihtiyaç duyulmaktadır. Bitki, toprak, su bitkilerin gelişimi için sadece bunlar yeterli değildir. Fotosentez olayı ile Green Climate sera co2 karbondioksit sistemi yardımıyla bitkilerin gelişiminde oldukça etkili olmaktadır.

Bitki gelişiminde ve veriminde etkili olan CO2 gübreleme sistemi ile seracılık tarımında oldukça önemli yere sahiptir. Seracılık tarımında yetişen bitkilerde sera co2 (Karbondioksit) sistemi ile bitkilerin verimi daha hızlı bir şekilde olmaktadır. Bitkilerin gelişimi, verimi ve maliyetini karşılaması açısından karbondioksit artımı oldukça etkili olmaktadır.

Karbondioksitin Bitkiler İçin Önemi Nedir?

Sera içinde yetişen bitkilerin gelişiminde toprağın ve suyun etkisinin yanında sera CO2 (Karbondioksit) sistemi ile verim artırmada da büyük etkisi bulunmaktadır. Karbondioksit miktarının artışıyla bitkilerdeki fotosentez olayı daha verimli bir şekilde olacağı için bitkilerin gelişimindeki hızının artışını sağlamaktadır.

Karbondioksit miktarının artırılması ile bitkilerdeki özümleme ihtiyaçlarını giderilmesinde yardımcı olmaktadır. Bu sayede bitkilerin gelişimi ve verimi daha hızlı olmakla birlikte maliyetinin karşılanmasına yardımcı olunur. Bazı bitkilerde ise bu karbondioksit oranının dengesini iyi sağlanması gerekir. Seracılık tarımında karbondioksit sistemleri ile ilgili daha kapsamlı bir bilgiye sahip olmak isteniliyorsa Green Climate sitesini ziyaret edilerek tüm detayları öğrenilmesi mümkündür.

Kaynak: https://www.greenclimate.com.tr/page/50/neden-seralarda-co2-karbondioksit-sistemi.html