SİNEMA FİLMLERİNİN DESTEKLENMESİ

featured

AV. Mehmet Şah ÇELİK ile sinema sektörünün desteklenmesi hakkındaki röportajımız

Son dönemde yaşadığımız pandemi sürecinde birçok sektör gibi sinema sektörü de olumsuz etkilenmiştir. Ülkemizde alınan tedbirler kapsamında dönem dönem sinema salonları kapatılmış, dönem dönemde maskeli ve salonda seyirciler arası boş koltuklar bırakmak suretiyle devam edilmiştir. Nitekim normalleşme süreciyle birlikte sinema salonları da seyircisine kavuşmaya başlamıştır. Bu yazımda sizlere sinema filmlerinin desteklenmesinden bahsedeceğim.

Sinema filmlerinin desteklenmesi kapsamında öncelikle, 21.07.2004 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanan 5224 Sayılı “SİNEMA FİLMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SINIFLANDIRILMASI İLE DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN” dan bahsetmemiz gerekir. Bu Kanunun amacı, bireyin ve toplumun sinema sanatı ürünlerinden verimli bir biçimde yararlanabilmesi ve sinema sanatının sunduğu olanaklardan yararlanarak çağdaş ve etkin bir kültürel iletişim ortamının yaratılması için sinema sektörünün eğitim, yatırım, girişim, yapım, dağıtım ve gösterim alanlarında geliştirilmesi ve güçlendirilmesi ile sinema filmlerinin değerlendirilmesi ve sınıflandırılmasını ve bu alanda yerli ve yabancı yatırım ve girişimlerin desteklenmesini sağlamaktır. Av. Mehmet Şah ÇELİK; Bu Kanun sinema sektörünün güçlendirilmesi, desteklenmesi, sinema filmlerinin değerlendirilmesi ve sınıflandırılması ile Bakanlığın görev, yetki ve sorumluluğuna ilişkin hükümleri kapsar.

Av. Mehmet Şah ÇELİK; bu kanun kapsamındaki bütün destekler geri ödemesiz olarak verilmektedir. Sinema filmleri için verilen destek; belirli şartlara ve filmin türüne göre değişiklik göstermektedir. Buna göre verilecek destek tutarı; proje geliştirme, ilk uzun metrajlı kurgu film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, ortak yapım, belgesel film yapım, çekim sonrası ile dağıtım ve tanıtım destek türleri için başvuruda belirtilen toplam bütçenin %50’sini aşamaz. Animasyon film yapım, kısa film yapım, senaryo ve diyalog yazımı ile yerli film gösterim destek türleri için başvuruda belirtilen toplam bütçenin tamamı desteklenebilir. Yabancı film yapım destek türü için destek tutarı ülke içinde harcanan ve Bakanlıkça kabul edilen tutarın %30’unu aşamamaktadır. Bu mevzuat kapsamında bahsi geçen bir diğer önemli konu ise; sinema salon işletmecilerini sinema filmi bileti ile birlikte başka bir ürünün satışını aynı anda yapamayacağıdır.

Av. Mehmet Şah ÇELİK; Sinema filmlerinin desteklenmesi ile ilgili mevzuata da değindikten sonra şunu söyleyebiliriz ki, bakanlık tarafından sineme filmlerinin desteklenmesinin nasıl ve ne şekilde olduğuna kısaca bahsetmiş olduk. Vaka sayılarının azalması ve normalleşme süreciyle de birlikte artık sinema salonları da faaliyetlerine devam etmektedir. Her ne kadar televizyon ve dijitalde de sinema izleme imkanı bulan seyircinin gözünde, hiçbiri sinemayı sinema salonunda izlemekle bir olmaktadır. Son olarak sevgili sinema seyircilerine söylemek istediğim, sağlımız için kurallara uymalarını tavsiye ediyorum ve iyi seyirler diliyorum.

Kaynak: www.mehmetsahcelik.av.tr