Son Dakika: Danıştay, İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili yürütmeyi durdurma talebini kabul etmedi

Son Dakika: Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili yürütmeyi durdurma talebini kabul etmedi
Son Dakika: Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili yürütmeyi durdurma talebini kabul etmedi

Mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedildi. Karar, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 3. maddesi gereğince alınmıştı.

KARAR ÇEKİLMEYE 1 GÜN KALA GELDİ

10 yıl önce imzalanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla iptal edilen İstanbul Sözleşmesi, 1 Temmuz günü yürürlükten kalkacak. İptal edilmesine bir gün kala Danıştay’a yapılan yüzlerce iptal başvurusunda ilk karar çıktı. Danıştay 10. Dairesi, Cumhurbaşkanlığı kararının yürütmesinin durdurulması talebini reddetti.

KARAR OYÇOKLUĞU İLE ALINDI

Oyçokluğu ile alınan kararda, sözleşmenin 80. Maddesinin yürütme organına yani Cumhurbaşkanına fesih yetkisi verdiği vurgulandı. Anayasa’nın 104. Maddesine göre, uluslararası antlaşmaları onaylama yetkisinin cumhurbaşkanına ait olduğu belirtilen kararda, “Cumhurbaşkanı değişen ve yeni koşullar itibarıyla anlaşmanın onaylanmasını erteleyebileceği gibi onaylamaktan tamamen de vazgeçebilecektir” denildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI’NDAN 7 SAYFALIK SAVUNMA

Cumhurbaşkanlığı, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı sonrası açılan davalar hakkında Danıştay’a dün 7 sayfalık bir savunma gönderdi. Savunmada, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının iptali istemiyle açılan davaların ‘haksız ve hukuki dayanaktan yoksun’ olduğu gerekçesiyle reddi istendi. Sözleşmeden çekilme kararının münhasıran Cumhurbaşkanın yetkisine tabi olması nedeniyle yargı denetimi dışında olduğuna değinildi. Sözleşmenin Cumhurbaşkanlığı kararı ile feshedilmesinde Anayasa aykırılık bulunmadığı vurgulandı. Yine sözleşmeden çekilme kararının, ‘kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi hususunda hukuki olarak veya uygulama bakımından bir eksikliğe yol açmayacağı’na dikkat çekildi.

Son Dakika: Danıştay, İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili yürütmeyi durdurma talebini kabul etmedi