Türkiye Tohumculuk Sektöründe Büyük İlerleme Kaydetti

featured

Güldal: Türkiye’de Tohumculuk Çok Değerli Bir Noktaya Geldi

Tohumculuk sektöründe Türkiye’nin büyük mesafeler aldığına dikkat çeken Güldal, hububat tohumlarının önemine vurgu yaptı.

Türkiye’nin tohumculuk alanında kendine yeten bir ülke olduğunu söyleyen Güldal, son 20 yılda hububat tohumlarında önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti. Yeni geliştirilen tohumlar sayesinde hububatta verimlilik arttı ve son yıllarda çok yüksek rekolteler elde edildi. Buğdayda dönüm başına alınan verimler 1990’lı yıllarda 250-300 kilogram iken şu anda 700-800 kilograma hatta daha fazlasına çıkmaktadır.

Mısırda da Verimlilik Arttı

Güldal, Mısırda da verimlilikte önemli bir artış olduğunu belirtti. Dönüm başına alınan verim 400-600 kilogram iken şimdi 1 tonun altında verim iyi olarak kabul edilmemektedir. Verimlilik 1500-1800 kilograma kadar çıkmıştır.

İslah Çalışmaları ve Destekler Başarıyı Getirdi

Güldal, yapılan yasal düzenlemeler ve verilen desteklerin yanı sıra tohumda yapılan ıslah çalışmalarının da büyük bir etkisi olduğunu söyledi. Türkiye’deki tohum sanayicileri, tohumları geliştirip çoğaltarak ticarete konu etmiş ve üreticiler de bu tohumları kullanarak üretim yapmıştır. Böylece Türkiye tohumculuk sektöründe değerli bir noktaya gelmiş ve rekoltede iddialı bir konuma sahip olmuştur.

Kıraç Alanlarda Yüksek Verimli Tohumlara İhtiyaç Var

Türkiye’nin ekim alanlarının yüzde 70’inden fazlasının kıraç olduğuna dikkat çeken Güldal, bu bölgelerde yapılan tohumda ıslah çalışmalarının önemli olduğunu belirtti. Sulak alanlarda yüksek verim alındığını ve aynı başarıyı kurak alanlarda da elde etmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Türkiye’deki tohumculuk sektöründeki gelişmelerin memnuniyet verici olduğunu dile getiren Güldal, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yapılan çalışmalar sayesinde ihracat başta olmak üzere başarılı işler yapıldığını belirtti.