Türkiye’nin Çatı Üstü Güneş Enerjisi Potansiyeli 120 Gigavata Ulaşıyor!

featured

Enerji Düşünce Kuruluşu Ember, Çatılarda Güneş Enerjisi Potansiyelini Analiz Etti

Enerji düşünce kuruluşu Ember, yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri analiz edilerek afet bölgesi ilan edilen 11 il dışındaki çatılarda kurulabilecek güneş enerjisi potansiyelini hesapladı. Türkiye’nin çatı üstü güneş enerjisi potansiyelinin en az 120 gigavatlık kapasite oluşturabileceği belirlendi. Bu potansiyelden yıllık 148 teravatsaat elektrik üretilebileceği ve Türkiye’nin 2022’deki toplam elektrik tüketiminin yüzde 45’ini karşılayabileceği hesaplandı.

Türkiye’nin Elektrik Tüketimindeki Fosil Yakıt Bağımlılığı Azalacak

Rapora göre, çatılarda kurulacak güneş enerjisi santralleriyle Türkiye’nin elektrik üretiminde fosil yakıt bağımlılığını azaltması ve elektrik tarifelerinde verilen finansal teşviklerden tasarruf sağlaması mümkün olacak. Ember’e göre, çatı tipi güneş enerjisi santralleri arazi gereksinimi olmadığı, tüketimle aynı noktada üretim sağlandığı ve herkesin parçası olabileceği bir elektrik üretim yöntemi olduğu için daha cazip hale geliyor.

Şehirler Arasında Oluşan Çatı Tipi Güneş Enerjisi Potansiyeli

İstanbul, Ankara ve İzmir, çatı tipi güneş enerjisi potansiyeli açısından önde gelen şehirler oldu. İstanbul’da 10,4 gigavat, Ankara’da 10,1 gigavat ve İzmir’de 9,3 gigavatlık bir potansiyel bulunuyor. Diğer şehirler arasında Manisa 3,1 gigavat, Afyon 2,8 gigavat, Kocaeli 2,5 gigavat ve Tekirdağ 1,9 gigavatlık potansiyeliyle öne çıkıyor.

Çatı Tipi Güneş Enerjisi Potansiyeli İle Üretilecek Elektrik Miktarı

Çatı tipi güneş enerjisi potansiyeli kullanılarak üretilebilecek yıllık 148 teravatsaat elektrik üretimine Ankara, İzmir ve İstanbul öncülük ediyor. Ankara’da 12,5 teravatsaat, İzmir’de 12,4 teravatsaat ve İstanbul’da 11,4 teravatsaatlik bir üretim potansiyeli bulunuyor. Konya, Manisa, Bursa, Afyon ve Balıkesir de önemli üretim potansiyeline sahip şehirler arasında yer alıyor.

Dünyada Çatı Tipi Kurulumlar Yeni Güneş Kapasitesinin Yarısını Oluşturdu

Dünya genelinde geçen yıl devreye alınan toplam 239 gigavatlık yeni güneş enerjisi kapasitesinin 118 gigavatı çatı tipi güneş enerjisi santrallerinden elde edildi. Çatı tipi güneş enerjisi santrali kurulumları geçen yıla göre yüzde 49 artış gösterirken, Avustralya kişi başına düşen güneş enerjisi kapasitesinde lider konumda yer aldı. Hollanda ve Almanya da güneş enerjisini konut çatılarından elde etme konusunda öncü ülkeler oldu.

Türkiye’nin Çatı Üstü Güneş Enerjisi Potansiyeli Büyük

Ember Bölge Lideri Ufuk Alparslan, Türkiye’nin çatı üstü güneş enerjisi potansiyelinin mevcut kurulu gücünün on katına yakın olduğunu belirtti. Alparslan, Türkiye’de her yıl on binlerce yeni bina inşa edildiğini ve bu potansiyelin artacağını ifade ederek, yeni binalara panel yükümlülüklerinin getirilmesi ve belediyelerin uygun çatı alanlarını ihale etmesiyle enerji hedeflerine ulaşmanın ve kişilerin kendi elektriklerini ucuza üretmelerinin sağlanabileceğini söyledi.

Türkiye’nin Güneş Enerjisi Hedefleri

Türkiye’nin güneş enerjisi kurulu gücü kasım sonu itibarıyla 11,2 gigavata ulaştı. Ulusal Enerji Planı’na göre Türkiye, 2035’e kadar güneş enerjisi kurulu gücünü 52,9 gigavata çıkarmayı hedefliyor. 12. Kalkınma Planı’na göre ise 2028 sonunda Türkiye’nin güneş enerjisi kurulu gücünün 30 gigavata ulaşması planlanıyor.