Ücretsiz Seyahat Kapsamında Gelir Desteği Ödemelerinde Değişiklik Yapıldı

featured

Yönetmelikte Şehir İçi Toplu Taşıma Tanımında Değişiklik

“Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu değişiklikle birlikte yönetmelikte, “şehir içi toplu taşıma hizmeti” tanımında değişiklik yapıldı.

Tanımda bulunan “…verilen özel şahıs veya şirketlere ait olup, mevzuatına göre ayakta yolcu taşıyabilen…” ifadesi, “…verilerek toplu taşıma hizmeti gördürülen özel şahıs veya şirketlere ait…” olarak değiştirildi. Bu yeni tanım ile birlikte, ruhsatında ayakta yolcu taşıma izni olmayan özel halk otobüsleri de gelir desteği kapsamına dahil edilmiş oldu.

Denetimle İlgili Kısımda Değişiklik

Aynı yönetmeliğin denetimle ilgili kısmında da değişikliğe gidildi. “Ücretsiz yolcu taşıma hizmeti veren toplu taşıma araçlarının işletmecilerine belediyeler aracılığıyla yapılacak ödemelere ilişkin Genel Müdürlük ve belediyelerin iş ve işlemlerinin denetimi İçişleri Bakanlığı, il müdürlüklerinin iş ve işlemlerinin denetimi ise Bakanlık (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) tarafından gerçekleştirilir.” cümlesinden “Genel Müdürlük ve” ifadesi çıkarıldı.

Bu değişikliklerle birlikte ücretsiz seyahat kapsamında yapılan gelir desteği ödemelerinde ve denetim sürecinde yeni düzenlemeler getirilmiş oldu.