Veteriner Hekimin Trafik Cezası Yargı Kararıyla İptal Edildi

featured

Ankara’da faaliyet gösteren veteriner hekimi Ercan Türkoğlu, iş yerinin bulunduğu caddede fahri trafik müfettişi tarafından uygunsuz park ettiği iddiasıyla 4 bin lira tutarında trafik cezası kesilmesi üzerine yargıya başvurdu. Kara Yolları Kanunu’na göre “Tek yönlü yolda ters yönde araç kullanılması ya da ters yönde araç park edilmesi halinde trafik cezası uygulanır” hükmünün ihlal edildiği belirtilen ceza, Türkoğlu’nun itirazı sonucu yargı sürecine girdi.

Yargı sürecinde, Türkoğlu tarafından sunulan deliller ve savunmalar göz önüne alındı. Türkoğlu, trafik cezası tutanağının herhangi bir delil veya fotoğraf içermediğini ve daha önce de benzer nedenlerle aynı fahri trafik müfettişi tarafından cezalandırıldığını belirtti. Bu nedenle cezanın iptalini talep etti.

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, idari yaptırım kararı verilmesini gerektiren kabahat fiilinin, bu fiilin işlendiğini ispata yarayacak bütün delillerle beraber fiilin işlendiği yer ve zamanın açıklanmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Hakimlik, aksi halde kamu otoriteleri tarafından tek taraflı olarak hazırlanan tutanakların hukuka uygunluğunu kaybettiğini belirtti. Hakimlik, fahri trafik müfettişlerinin eylemi kayıt altına alırken dil kurallarına ve mantığa uygun hareket etmeleri gerektiğini ve mümkünse elektronik cihazlarla kayıt yapmalarının önemini vurguladı.

İtiraza konu trafik idari yaptırım karar tutanağının hukuka aykırı düzenlendiğine hükmeden Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, idari para cezasını iptal etti. Veteriner hekim Ercan Türkoğlu’nun trafik cezası yargı kararıyla kaldırılmış oldu.