VODAFONE BUSINESS ‘RED TECH’ WEBİNAR SERİSİNDE BULUT BİLİŞİM VE İŞ SÜREKLİLİĞİNİ MASAYA YATIRDI

featured

18 Mayıs 2022- İşletmelerin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone Business, en yeni teknolojilere yönelik sunduğu çözümleri anlattığı ve bu çözümlerden fayda sağlayıp verimlilik elde eden başarı hikayelerinin izleyicilerle paylaşıldığı ‘Red Tech’ webinar serisine devam ediyor. İkincisi gerçekleştirilen webinarda “Bulut Bilişim ve İş Sürekliliği” konusu, katılımcılarla birlikte masaya yatırıldı.

Geleceğin bulut bilişim teknolojilerini ve öne çıkan yedeklilik çözümlerinin ele alındığı webinar, Vodafone Türkiye Kurumsal Pazarlama Direktörü Ayşe Fıçı’nın açılış konuşmasıyla başladı. Devamında QNB eFinans CTO’su Aysel Kahya ve Hidtek CTO’su Turgut Can Kara ile Bulut Dönüşüm Başarı Hikayeleri kapsamında, Vodafone Business Bulut teknolojilere geçiş ile sağlanan fayda ve yedeklilik çözümleri sayesinde sağlanan iş sürekliliği aktarıldı. Webinarı takip eden tüm katılımcılara ayrıca Vodafone Business’ın sağladığı bulut altyapılar ve yedeklilik teknolojileriyle ilgili ürün demosu ya yapıldı.

Günümüzde bilgi teknolojileri alanındaki ihtiyaçların temelini oluşturan Bulut altyapıları, rekabet ortamında bir adım öne çıkmak isteyen ve stratejik olarak kendini dönüştürmeyi hedefleyen her işletmenin odağında yer alıyor. Her ölçekten işletme, ilk yatırım ve işletme maliyetlerini düşürürken en güncel, hızlı ve yüksek performanslı teknolojileri kullanmak üzere Bulut altyapılara geçiş sağlıyor ve iş yüklerini bulut tabanlı platformlara taşıyor. Hızlanan Bulut dönüşümüyle işletmelerin, yüksek erişilebilirlik hedeflerine ulaşmak için Bulut altyapılara ait politikalarını yeniden şekillendirmeleri bir zorunluluk halini alıyor.

Bulut Teknoloji içerikli webinar serisine önümüzdeki dönemlerde “SDWAN ve Akıllı Enerji çözümleri” konuları ile devam edilecek.