YERLİ KÖMÜRE TALEP ARTIYOR YERLİ KÖMÜR ÜRETİMİNİN GELECEK STRATEJİSİ TARTIŞILACAK 4. TEMİZ KÖMÜR ZİRVESİ ANKARA’DA GERÇEKLEŞECEK

featured

Pandemi süreci ve onu takip eden gelişmeler, son olarak da küresel enerji arzında yaşanan sıkıntılar, yerli ve milli kaynağımız olan kömürün önemini bir kez daha ortaya koydu. Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) Başkanı Dr. Hasan Hüseyin Erdoğan, ekonomimizin daha dirençli bir yapıya kavuşması için enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasının kritik önem taşıdığını belirterek şunları söyledi: “Yerli ve milli kömür kaynaklarımızın temiz teknolojilerle üretime alınması ve kömür ithalatının azaltılarak döviz kaybının engellenmesi sektörümüzün öncelikli planları arasında yer alıyor. Bu hedefle yerli kömürün geleceğini konuşmak üzere sektörün tüm taraflarıyla birlikte 20-21 Ekim 2022 tarihlerinde Ankara’da 4. Temiz Kömür Zirvesi’nde buluşacağız.”

 

4. Temiz Kömür Zirvesi’nde tüm taraflar kömürün geleceğini tartışacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın desteğiyle KÖMÜRDER tarafından düzenlenen 4. Temiz Kömür Zirvesi’nde; kömür madenciliği ve kömür bazlı elektrik üretimi alanında kamu ve özel sektör kuruluşlarının yanı sıra yurt içi ve yurt dışından üniversite, AR-GE kuruluşları, finans kuruluşları temsilcileri ile maden ve santral işletmecileri ve yatırımcıları, maden ve kömür madenciliğine ürün veya hizmet sunmak isteyen tedarikçiler buluşacak.

 

“Yerli kömür yok satıyor. Kömürümüzün geleceğini iyi planlamalıyız.”

Küresel enerji piyasasındaki belirsizlikler nedeniyle kömür fiyatlarının 400 dolar seviyelerini gördüğünü, güncel kömür fiyatının da yaklaşık 326 dolar civarında olduğunu ifade eden KÖMÜRDER Başkanı Dr. Hasan Hüseyin Erdoğan: “İthal kömür fiyatlarındaki artışın devam edeceğini öngörüyoruz. Bu artış yerli kömüre talebi artırdı. Şu an yerli kömür üreticilerimiz ürettiklerini satıyorlar. Uluslararası Enerji Ajansı’nın raporuna göre kömürden elektrik üretimi, 2021 yılında yüzde 9 arttı ve bu yıl da tüm dünyada kömür talebi hızla büyüyor. Paris Anlaşması tüm dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgiyi artırsa da yaşanan küresel enerji tedariki sıkıntıları, kömürün önemli ve vazgeçilmeyecek bir enerji kaynağı olduğunu kez daha ortaya koydu. Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve kesintisiz enerji sunma noktasında sahip olduğumuz yerli kömürü en verimli ve çevreci şekilde kullanmalıyız. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ortaya konulan ‘Milli Enerji ve Maden Politikası’ kapsamında da yerli kömür üretimimizin artırılması ve enerji sektöründeki payının yükseltilmesi hedefleniyor. Ülkemizin sahip olduğu 21 milyar ton kömür rezervini yüksek teknoloji ile buluşturmamız, kaynaklarımızı ekolojik dengeyi bozmadan, çevresel sürdürülebilirlik kriterleri çerçevesinde gün yüzüne çıkarmamız çok önemli. Bu noktada 4. Temiz Kömür Zirvesi’nde kömürün gelecek stratejisini tüm taraflarla birlikte en doğru şekilde planlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.