OECD Başekonomisti: Türkiye’nin Gri Listeden Çıkarılması Olumlu Etki Yaratabilir

featured

Alvaro Pereira’nın Değerlendirmesi

OECD Başekonomisti Alvaro Pereira, Türkiye’nin gri listeden çıkarılmasının uluslararası piyasalardaki güveni artırabileceğini ve yabancı yatırımları teşvik edebileceğini belirtti. Pereira, FATF’ın Türkiye’yi gri listeden çıkarma kararını olumlu bir adım olarak değerlendirdi.

Uluslararası Piyasalardaki Güven Artabilir

Pereira, Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk priminin düştüğünü ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının ülke notunu yükselttiğini vurgulayarak, Türkiye’nin uluslararası piyasalardaki güveninin artabileceğini ifade etti.

Doğrudan Yabancı Yatırımları Artırabilir

Pereira, Türkiye’nin gri listeden çıkarılmasının doğrudan yabancı yatırım girişlerini iyileştirebileceğini belirtirken, ülkenin swaplar hariç net uluslararası rezervlerinin pozitife döndüğünü ve bu durumun olumlu bir gelişme olduğunu aktardı.

Önemli Zorluklar Devam Ediyor

Pereira, Türkiye ekonomisindeki olumlu gelişmelere rağmen bazı zorlukların sürdüğünü dile getirerek, enflasyonun hala yüksek olduğunu ve makroekonomik istikrar politikalarının devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Mali Konsolidasyon Adımları Hayati Önem Taşıyor

Pereira, mali disiplinin yeniden tesis edilmesinin zorunlu olduğunu belirterek, enflasyonun hedefe doğru sağlam bir patikaya oturana kadar para politikasının sıkı olması gerektiğini söyledi. Ayrıca, yapısal reformların ekonomiyi istikrara kavuşturabileceğini vurguladı.

Büyüme Beklentileri

Alvaro Pereira, Türkiye ekonomisinin bu yıl %3,4 ve 2025’te %3,2 büyümesini beklediklerini açıkladı. Pereira, dış pazarlardaki iyileşmenin Türkiye’nin ihracatını artırabileceğini belirtti.