212 Maden Sahası İhaleleri İlan Edildi

featured

Konu Hakkında Detaylar

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 212 adet maden sahası, Resmi Gazete ilan yayım tarihinden itibaren en az 15 gün süre ile https://www.mapeg.gov.tr/ adresinde ilan edilecek.

İhale Usulleri

İhaleler kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak. Başvurular MAPEG tarafından değerlendirildikten sonra, ilk defa ihalesi yapılan sahalara başvuru yapılmaması halinde sahalar yeniden ihale edilecek.

İhale Şartları

Kapalı teklifi Genel Müdürlükçe belirlenen taban ihale bedelinden az olan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacak. İhale teminat tutarı, MAPEG tarafından belirlenen taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin yüzde 20’sinden az olan müracaatlar da değerlendirilmeyecek.