Emeklilik Yatırım Fonlarına Yönelik Değişiklik Yapıldı

featured

SPK’nın Açıklamasına Göre Yeni Düzenleme

SPK tarafından yapılan açıklamaya göre, “Finansal Mimari ve Alt Yapının Güçlendirilmesi Programı” ve “Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu 2023-2024 Eylem Planı” kapsamında bireysel emeklilik yatırım fonlarının, girişim sermayesi yatırımlarının finansmanında daha etkin bir rol oynaması hedefleniyor. Bu doğrultuda “Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber”de değişiklik yapıldı.

Yapılan Değişiklikler Neleri Kapsıyor?

Yapılan değişiklikle, bireysel emeklilik sistemine giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan katılımcıların birikimlerinin yatırıma yönlendirildiği Standart Fonlar, girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yapabilmelerinin önü açıldı. Ayrıca, katılımcıların portföylerinin asgari yüzde 1’i oranında girişim sermayesi yatırımı yapmaları şartı getirildi.