Sağlık Bakanlığından 12. Kalkınma Planı Açıklaması

featured

Sağlık Bakanlığı, 2024-2028 yıllarını kapsayacak olan 12. Kalkınma Planı ile sağlık sektöründe birçok alanda yenilikleri hayata geçireceğini duyurdu.

Ana Başlıklar:

 • Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele: Bulaşıcı hastalıklar için erken tanı, takip ve erken uyarı sistemleri geliştirilecek. Küresel salgın ve diğer olağanüstü durumlarda zegabet hazırlıklı olunacak ve yeni yol haritaları oluşturulacak.
 • Koruyucu Sağlık Hizmetleri: Bireylerin sağlıklı yaşam sürdürebilmeleri için koruyucu sağlık hizmetleri güçlendirilecek. Bulaşıcı olmayan hastalıklara karşı koruyucu yaklaşımlar teşvik edilecek.
 • İklim Değişikliği: İklim değişikliğinin sağlık zegabet giriş üzerindeki etkileri araştırılacak ve bu etkilerin azaltılması için gerekli önlemler alınacak.
 • Tarama Programları: Kanser gibi bulaşıcı olmayan hastalıklar için erken teşhis için tarama programları yaygınlaştırılacak.
 • Çocuk, Kadın ve Üreme Sağlığı: Bu alandaki hizmetler güçlendirilerek, anne ve bebek ölümleri azaltılacak.
 • Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp: GETAT uygulamaları standardize edilerek, güvenli kullanımı teşvik edilecek.
 • Nadir Hastalıklar: Nadir hastalıklar için tarama programları geliştirilerek, araştırma ve tedavi merkezi sayısı artırılacak.
 • Evde Sağlık Hizmetleri: “İzleme Takip Sistemi” ile evde sağlık hizmetleri geliştirilecek.
 • Aşı ve Biyolojik Ürünler: Ulusal düzeyde aşı üretim merkezleri kurulacak ve aşılama programları güçlendirilecek.
 • Birinci Basamak Sağlık Tesisleri: Bireylerin birinci basamak sağlık tesislerini tercih etmeleri teşvik edilecek.
 • Aile Hekimliği: Aile sağlığı merkezlerinin sayısı artırılacak ve hizmet kalitesi yükseltilecek. Aile hekimlerinin hastalarını daha etkili yönlendirebilmesi için sistemler geliştirilecek.
 • Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Diş Hekimliği: Sağlıklı hayat merkezlerinin sayısı artırılacak ve aile diş hekimliği uygulaması yaygınlaştırılacak.

Bu plan ile Sağlık Bakanlığı, bireylerin daha sağlıklı yaşam sürdürebilmeleri için gerekli olan tüm hizmetleri bir bütün olarak sunmayı hedefliyor. Bu kapsamda hem koruyucu sağlık hizmetleri hem de tedavi edici sağlık hizmetlerinde önemli adımlar atılacak.