Tüik, İşsiz Sayısını Açıkladı

featured

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2022 yılının 1. çeyreğine ilişkin paylaştığı iş gücü istatistiklerine göre, ocak-mart döneminde Türkiye genelindeki işsiz sayısı 50 bin kişi artarak 3 milyon 845 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise %11,4 olarak gerçekleşti.

Hanehalkı İş Gücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 50 bin kişi artarak 3 milyon 845 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile %11,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %10,2 iken kadınlarda %13,7 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI %46,6

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 188 bin kişi artarak 29 milyon 964 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık artış ile %46,6 oldu. Bu oran erkeklerde %64 iken kadınlarda %29,5 olarak gerçekleşti.

İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI %52,6

İş gücü 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 238 bin kişi artarak 33 milyon 809 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,2 puanlık artış ile %52,6 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde %71,3, kadınlarda ise %34,2 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI %21,1

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,3 puanlık azalış ile %21,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %18,5, kadınlarda ise %26,0 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAMIN %56,3’Ü HİZMET SEKTÖRÜNDE YER ALDI

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 139 bin kişi, inşaat sektöründe 36 bin kişi azalırken sanayi sektöründe 70 bin kişi, hizmet sektöründe 292 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %16,1’i tarım, %21,8’i sanayi, %5,8’i inşaat, %56,3’ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 42,5 SAAT OLDU

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,6 saat artarak 45,2 saat olarak gerçekleşti.

ATIL İŞ GÜCÜ ORANI %22,6

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre değişim göstermeyerek %22,6 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %15,6 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,8 olarak tahmin edildi.