Türkiye’de Enerji Düzenlemeleri Yapıldı

featured

Madencilik ve Enerji Üretimi İçin Raporlama Zorunluluğu Kaldırıldı

Ulusal Maden ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) koduna göre raporlama zorunluluğu, sadece “IV. Grup” maden işletme ruhsatları için devam edecek. Diğer maden grupları için bu zorunluluk ve mevcut taksir yaptırımı kaldırıldı. Ayrıca, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, arama ruhsatı alan ve UMREK koduna göre rapor hazırlama şartı aranmaksızın Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporlarla buluculuk hakkını kazanabilecek.

Yenilenebilir Enerji Üretimi İçin İmar Planı Yapılmadan Santraller Kurulacak

İçme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar, sulak alanlar ve kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler, baraj gölleri, suni göller ve tabii göllerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yenilenebilir enerji alanı olarak ilan edilen bölgelerinde imar planı yapılmaksızın yenilenebilir enerji üretim santralleri kurulabilecek.

Ayrıca baraj gölleri, suni göller ve tabii göllerde imar planı yapılmaksızın hidrolik enerjiye dayalı üretim tesisleri kurulabilecek. Bu alanlarda tarımsal sulama amaçlı elektrik ihtiyacını karşılamak için de lisanssız elektrik üretim tesisleri kurulabilecek.

Doğal Gazın Sıvılaştırılması İçin Düzenlemeler Yapıldı

Türkiye’nin doğal gazda ticaret merkezi olma hedefleri doğrultusunda, Türkiye’de üretilen ve ithal edilen