Türkiye’de Kripto Varlıklara İlişkin Yeni Düzenlemeler Hakkında Kanun Tasarısı Tam Metni

featured

Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları ve Kripto Varlıklara Yönelik Yeni Düzenlemeler

Türkiye’de kripto varlık ekosistemine yönelik düzenlemeleri içeren “Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”, 26 Haziran’da TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmıştır. Bu yeni kanunla Türkiye’de kripto varlıklara dair ilk yasal çerçeve oluşturulmuştur.

Kripto Varlık ve Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları Tanımları

Kanuna göre, “cüzdan” kripto varlıkların transfer edilmesini ve depolanmasını sağlayan yazılım veya uygulamalar olarak tanımlanmıştır. “Kripto varlık” ise dijital ağlar üzerinden dağıtılan ve değer ifade eden gayri maddi varlıkları ifade etmektedir. “Kripto varlık hizmet sağlayıcı” ise kripto varlıklarla ilgili hizmet sunan kuruluşları ifade etmektedir.

Kuruluş ve Faaliyet İzinleri

Kanuna göre, kripto varlık hizmet sağlayıcıları Kurul’dan izin almak zorundadır ve belirlenen faaliyetleri yürütmekle yükümlüdür. Ayrıca, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin birçok kriter ve şart belirlenmiştir.

Kripto Varlık Saklama Hizmeti ve Güvenlik

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, müşterilerin varlıklarını güvenli bir şekilde saklamakla ve yönetmekle yükümlüdür. Ayrıca, bilgi sistemleri ve teknolojik altyapıları belirlenen kriterlere uygun olmalıdır.

Yönetim Kurulu ve Ortaklık Şartları

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının yönetim kurulu üyeleri ve ortaklarının belirli şartları taşıması gerekmektedir. Bu şartlar arasında mali güç, dürüstlük ve itibar gibi kriterler bulunmaktadır.

Platformlar ve İşlem Esasları

Platformlar üzerinden kripto varlıkların alım satımına, saklanmasına ve transferine ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından belirlenmektedir. Ayrıca, platformların müşteri şikayetlerini çözmekle yükümlü olduğu belirtilmektedir.

Yaptırımlar ve Sorumluluklar

Kanuna göre, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının belirli şartlara uymaması durumunda çeşitli yaptırımlar uygulanabilecektir. Ayrıca, kripto varlık hizmet sağlayıcıları müşterilerin varlıklarını güvende tutmakla ve zararlarını tazmin etmekle sorumludur.

Geçiş Hükümleri ve Yürürlük

Kanunla beraber geçiş süreci ve yeni düzenlemeler hakkında detaylı hükümler belirlenmiştir. Yürürlüğe giriş tarihi ve uygulamaya ilişkin esaslar açıklanmıştır.