Bakanlık, yerli üreticileri dampingli ithalattan koruyor

featured

126 ürüne karşı önlem alınıyor

Bakanlık, uluslararası kurallar çerçevesinde yapılan soruşturmalar sonucunda yerli üreticilerin dampingli ithalattan kaynaklanan zararını önlemek adına güçlü önlemler aldığını duyurdu. Şu anda 126 ürüne karşı damping ve sübvansiyon önlemleri bulunurken, 15 üründe 26 adet nihai gözden geçirme ve 3 üründe 6 adet damping soruşturması devam ediyor.

Nihai gözden geçirme süreci

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat’a göre, damping önlemleri yürürlüğe giriş tarihinden veya son gözden geçirme soruşturmasının sonlandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir. Ancak, bu süre sonunda dampingin veya zararın devam edeceği veya yeniden ortaya çıkacağı iddiasıyla yerli üreticiler tarafından başvuru yapıldığında, ilgili mevzuat çerçevesinde nihai gözden geçirme soruşturması açılabilmektedir.

Dampinge karşı önlem şimdilik yürürlükte

Yapılan açıklamada, bugün yürürlüğe giren “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ” kapsamında Çin ve Tayvan menşeli “paslanmaz çelikten boru” ithalatında yürürlükte olan damping önleminin gözden geçirilmesi için nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı belirtildi. Mevcut önlemlerin tamamlanana kadar yürürlükte kalacağı ve firmaların haksız rekabete karşı korunmasının devam edeceği vurgulandı.