Hakkari Yüksekova’da Art Arda Meydana Gelen Depremler Tedirgin Ediyor

featured

Faylar ve Potansiyel Tehlike

Hakkari Yüksekova’da art arda meydana gelen depremler, bölgede tedirginlik yaratmaktadır. Van YYÜ Afet Yönetimi ve Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Azad Sağlam Selçuk, bölgede Yüksekova ve Şemdinli olmak üzere 2 fay olduğunu belirtmektedir. Bu faylar, 2012 yılında MTA tarafından diri fay haritasında işaretlenmiştir. Yüksekova ve Şemdinli’deki araştırmalarda, bu bölgelerin sismik boşluk olarak adlandırıldığı ve önümüzdeki yıllarda deprem üretebilecek potansiyele sahip olduğu tespit edilmiştir.

Bilinmeyen Faylar ve Araştırma Çalışmaları

Bölgedeki küçük depremlerin yanı sıra, gerilimin Bitlis-Zagros Sütur Zonu ile bu bölgelere aktarıldığı bilgisi de mevcuttur. Bunun sonucunda deprem riski artmış ve bölge daha hassas bir duruma gelmiştir. Prof. Dr. Sağlam, Yüksekova ve Şemdinli fay zonlarının bilinmeyen ve merak edilen faylardan olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle, Van YYÜ, TÜBİTAK, MTA ve AFAD tarafından hazırlanan bir proje kapsamında bölgede kapsamlı çalışmalar yapılacak ve fayların tarihçesi ve deprem üretebilme potansiyeli belirlenecektir.

Hendek Kazıları ve Deprem Senaryoları

Hazırlanan proje kapsamında, fayların tarihçesini ortaya çıkarmak için hendek kazıları yapılmaktadır. Bu kazılar sayesinde faya ait öz geçmiş bilgilerine ulaşılıp analizler ve tarihlendirme yapılacak ve deprem tekrarlanma aralığı belirlenecektir. Elde edilen veriler, imar çalışmaları ve şehirleşme planlamalarında kullanılacak ve deprem senaryoları üretilecektir. Yüksekova’nın zemin özelliklerinden dolayı daha hassas bir bölge olduğunu belirten Prof. Dr. Sağlam, evlerin deprem yönetmenine uygun şekilde inşa edilip edilmediğinin önemli olduğunu vurgulamıştır.

Önemli Bilgilerin Elde Edilmesi ve Depremin Potansiyeli

Yapılacak çalışmalarla birlikte, Yüksekova-Şemdinli fay zonunun haritalanacağı ve deprem tarihçesinin ortaya çıkartılacağı belirtilmektedir. Yüksekova’nın zemin özelliklerinden dolayı potansiyel tehlike taşıdığı ve büyük bir deprem üretebileceği bilinmemektedir. Bu nedenle, binaların deprem performansıyla ilgili çalışmalar yapılmakta ve gerekli önlemler alınmaktadır.