Kısa Çalışma Ödeneği ve Emekli Maaşında Yapılan Değişiklikler Kabul Edildi

featured

Kısa Çalışma Ödeneği Geliştirildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen yeni düzenlemelere göre, kısa çalışma ödeneğiyle ilgili önemli değişiklikler yapıldı. Kısa çalışma gerekçelerine “genel salgın” durumu da eklendi. Ayrıca, sigortalının kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısı 600’den 450’ye indirildi.

Kısa Çalışma Ödeneği Şartları

Sigortalının kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için aşağıdaki şartları sağlaması gerekiyor:

  • Sigortalının kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi bulunması
  • Son 3 yılda en az 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olması

Kısa çalışma ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak sigortalının kendisine ödenecek. Ödeme tarihini öne çekmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkili olacak. Ayrıca, kısa çalışma ödeneği herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak. Nafaka borçları dışında ödemelerin haczi veya başkasına devri de yapılmayacak.

Ödenen kısa çalışma ödeneği süreleri, hizmet akdi feshine bağlı işsizlik ödeneği hesaplamalarında dikkate alınacak ve 3 yıl içindeki hak sahipliği sürelerinden düşülecek. Sigortalının kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler yasal faiziyle birlikte tahsil edilecek, ancak ölen sigortalılara ait fazla ödemeler geri alınmayacak.

Emekli Maaşında İyileştirme Yapıldı

Yeni düzenlemelerle birlikte, emekli maaşlarında da önemli bir iyileştirme yapıldı. En düşük emekli aylığı, ocak ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere 7.500 liradan 10.000 liraya yükseltildi.

Ayrıca, işverenlerin iş gücü maliyetlerinin düşürülerek istihdamın artırılması ve kayıtlı istihdamın korunması amacıyla uygulanan asgari ücret desteği de güncellendi. 2016’dan bu yana aylık 500 lira olarak uygulanan desteğin miktarı 2024’te 700 liraya yükseltildi.

Bu düzenlemelerle birlikte, kısa çalışma ödeneği ve emekli maaşında yapılan değişiklikler yürürlüğe girecek ve işçiler ile emeklilere ekonomik açıdan önemli destek sağlanacak.