Kripto Varlıklara İlişkin Kanun Teklifi Detayları

featured

Kanun Teklifi Detayları

Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, dünya uygulamalarının incelenmesinin ardından hazırlandı. Teklif, kripto varlıklara ve hizmet sağlayıcılarına yönelik düzenlemeler içeriyor.

Yasal Altyapı ve Kanun Süreci

Kripto paralarla ilgili yasal düzenlemeler Sermaye Piyasası Kanunu’nda yer alacak. Teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesinin ardından TBMM Genel Kurulu’nda ele alınacak.

Kuruluş ve Faaliyetler

Kripto varlık hizmet sağlayıcıların kurulabilmesi için SPK’dan izin alınması zorunlu olacak. Faaliyet kuralları, teknolojik altyapı ve usul esaslar SPK tarafından belirlenecek.

Fiyat Oluşumu

Kripto varlık fiyatları platformlarda serbestçe oluşacak. Platformlar güvenilir, şeffaf, etkin ve rekabetçi işlem esaslarını belirleyerek piyasa düzenini sağlayacak.

Kayıt ve Güvenlik

Müşteri varlıkları ve transferlerine ilişkin kayıtlar, hizmet sağlayıcılar tarafından güvenli ve gizli şekilde tutulacak. SPK ve diğer kurumların belirlediği düzenlemelere uyulacak.

Müşteri Hakları ve Sorumluluklar

Müşterilerin varlıkları kendi cüzdanlarında tutulacak. Hizmet sağlayıcılar müşteri haklarını korumakla sorumlu olacak ve zarar durumunda tazminat ödeyecek.

Yaptırımlar ve Ceza Hükümleri

İzinsiz faaliyet gösterenler hapis ve para cezası ile cezalandırılacak. Zararın tazmin edilmesi gerekecek. Hileli davranışlar daha ağır cezaları beraberinde getirecek.

Vergi ve Hizmet Bedeli

Kripto varlık platformlarından vergi alınmayacak, ancak hizmet bedeli ödenecek. Gelirlerin belirli oranları SPK ve TÜBİTAK’a aktarılacak.

Faaliyet İşlemleri ve Süreç

Kanun yürürlüğe girdiğinde hizmet sağlayıcılar belirli işlemleri yerine getirmek zorunda olacak. İzinsiz hareket edenler cezalandırılacak ve yaptırımlar uygulanacak.