TÜİK 2023 Eğitim İstatistikleri Yayımlandı

featured

Yüksek Eğitim Mezunlarının Oranı Arttı

2008’de 25 yaş ve üzerindeki ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunlarının toplam nüfus içindeki oranı yüzde 9,8 iken, 2023’te bu oran yüzde 24,6’ya yükseldi. Aynı dönemde ilkokul ve üzeri eğitim seviyesinden mezun olanların oranı yüzde 26,5’ten yüzde 48,3’e yükseldi.

Ortalama Eğitim Süresi Arttı

25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresi 2011’de 7,3 yıl iken, 2023’te 9,3 yıla yükseldi. Kadınların ortalama eğitim süresi 8,6 yıl iken, erkeklerde 10,1 yıl olarak kaydedildi. Ankara, 10,7 yıl ile en yüksek ortalama eğitim süresine sahip il olarak öne çıktı; Ağrı ise 7,4 yıl ile en düşük ortalama eğitim süresine sahip il olarak belirlendi.

Okuma Yazma Oranları Yükseldi

2008’de okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 91,8 iken, 2023’te yüzde 97,6’ya çıktı. Kadınlarda okuma yazma oranı yüzde 86,9’dan yüzde 96’ya, erkeklerde ise yüzde 96,7’den yüzde 99,2’ye yükseldi.

Aile Eğitim Düzeyi ile İlgili Bulgular

Annesi yükseköğretim mezunu olan fertlerin yüzde 84,6’sı yükseköğretimi tamamlarken, babası yükseköğretim mezunu olan fertlerin yüzde 80,2’si yükseköğretimi bitirdi. Annesi ortaöğretim mezunu olan fertlerin yüzde 64,3‘ü yükseköğretim mezunu iken, babası ortaöğretim mezunu olan fertlerin yüzde 55,4’ü yükseköğretim mezunu oldu.